Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja

 

A Solar-D Kft. 1989 óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely épületgépészeti kivitelezői tevékenységgel, víz-gáz-fűtés-légtechnikai szerelvények és anyagok kiskereskedelmével és elektronikus kereskedelemmel foglalkozik.

A honlapunkon a www.solar-d.hu címen webáruházon keresztül is vásárolhat tőlünk, webes és ügyviteli partnerünk az Enterprise Solution Kft.

Jelen szabályzat célja a Solár-D Kft. (székhelye: 4033. Debrecen, Sámsoni út 84., adószáma: 10590313-2-09., cégjegyzékszáma: 09 09 000990.) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

Irányelvünk

 

Cégünk mindennapi működése során nagy hangsúlyt fektet -különös tekintettel- a GDPR rendelet által támasztott követelményekre és az egyéb jogszabályi megfelelőségek összehangolása, betartására. A célunk, hogy megbízható módon, nagy odafigyeléssel kezeljük a ránk bízott adataikat, a legfrissebb, aktuális törvényi feltételek figyelembe vételével.

 

 

Értelmező rendelkezések

 

Adat, vagy Személyes adat: a természetes személy Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen az érintett személyi igazolványban szereplő teljes vezeték- és keresztneve, személyazonosításra alkalmas azonosító adata, anyja neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Egyéb adat: a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Ügyféllel kapcsolatba hozható adat, így különösen cégnév vagy egyéb elnevezés, cégjegyzékszám, adószám vagy más azonosításra alkalmas adat, székhely címe, szállítási címe, a képviselő vagy kapcsolattartó személy adatai, e-mail címe, telefonszáma, egyéb, elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, a Személyes adat fogalma alá nem eső adat.

 

Különleges adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat, és ami egyébként Közérdekű adatnak sem minősül.

 

Kötelező adat: minden, a Solár-D Kft. által kért, a szolgáltatás, kereskedelmi aktus, Honlap egyes funkcióinak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adat, így különösen a vezetéknév, keresztnév, érvényes e-mail cím, telefonszám.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi

 

Adatkezelés: adatkezelésnek minősül az Adatokon vagy az Adatokkal végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az Adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az Adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 

Adattörlés: az Adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása nem lehetséges.

Adatzárolás: az Adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

 

Adattovábbítás: az Adat meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

Hozzájárulás: a Felhasználó vagy Ügyfél akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

Megfelelő tájékoztatásnak minősül a jelen AT Honlapon történő közzététele és az AT módosításának a jelen AT 2.4 pontjában foglaltak szerinti közlése.

 

Hírlevél: a Solár-D Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus formában, így különösen e-mail útján kiküldött és a Solár-D Kft. által forgalmazott termékekről, illetve az általa nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról stb. szóló tájékoztató anyag.

 

e-DM levél: a Solar-D Kft. által a Felhasználóknak, illetve az Ügyfeleknek meghatározott időközönként elektronikus levél (= e-mail) formában kiküldött, termékekről, illetve a nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, stb. szóló tájékoztató anyag, melyre egyebekben a Hírlevélre vonatkozó szabályok vonatkoznak.

 

Info tv. = az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

ÁSZF: a Solar-D Kft. mindenkor hatályos Általános szerződési feltételei, amely elérhető a https://www.solar-d.hu oldalon, és tartalmazza jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot is.

 

Felhasználók: a Honlap, webáruház vásárlói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon regisztrál, hírlevélre feliratkozik vagy vásárol, ügyfélszolgálatunkkal (a továbbiakban: ”Munkatárs”) kapcsolatba kerül vagy kapcsolatba lép (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználás”).

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

NAIH határozat = a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: ”NAIH”)

számú határozatai, amelyekkel a NAIH a Solar- D Kft-t, mint adatkezelőt nyilvántartásba vette.

 

Nyilvánosságra hozatal: az Adat bármely harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

 

Ügyfelek: a Solár-D Kft.-vel bármilyen termék, szolgálatatás tárgyában, a Webáruházban vagy a Solár- D Kft. általános szerződési feltételeiben foglalt más módon megkötött adásvételi szerződés vagy bármilyen más szerződés (a továbbiakban együttesen: ”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelek, vásárlók, viszonteladók, üzleti partnerek.

 

Webáruház: az Solár-d Kft. által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület.

 

 

 

Az adatkezelő megnevezése

 

Cégnév: "SOLÁR-D" Kereskedelmi és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,
Székhely: 4033 Debrecen, Sámsoni út 84.
Levelezési cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 84.
Adószám: 10590313-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-000990

 

- a továbbiakban Szolgáltató.

 

Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében: Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó: Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

 

 

Egyéb adatfeldolgozók megnevezése:

Horváth Könyvelő és Könyvvizsgáló Kft.- könyvelési tevékenység,

SZAKÉRTŐ-TEAM Könyvvizsgáló és Adószakértő Korlátolt Felelősségű Társaság-könyvvizsgálat

Dr. Balogh Lajos, ügyvéd, tevékenység: jogi képviselet, követelés érvényesítés.

Enterprise Solution Kft- tárhely szolgáltató, ügyviteli rendszer üzemeltető

Shoprenter- gépészuniverzum.hu webáruház üzemeltetője

Online Comparison Shopping Kft.-Árukereső -

guenstiger.de GmbH- Árgép-

Google Adword: Google Ireland Limited- Adwords, gmail informatikai szolgálatatások

GPE SRO MO-I. FIÓKTELEPE– bankkártyás fizetés

FIZET.ES Kft.- bankkártyás fizetés

Magyar Posta- csomag szállítás

DPD- csomag szállítás

Raiffeisen Bank Zrt.- bankszámla vezetés

Magyar Telekom- telefon és internet szolgáltató

Invitel Zrt. - internet szolgáltató

Upc - internet szolgáltató

 

Az egyéb adatfeldolgozók csak a cégünk által tőle igénybe vett szolgáltatás céljából, működési körükön belül kezelik az ügyfeleink adatait, harmadik fél számára nem adhatják tovább azokat, az ügyfél határozott hozzájárulása nélkül.

 

Az adattárolás céljának megjelölése: az ügyfél részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az ügyfél által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az ügyfél által megadott e-mail címre küld.

 

 

A kezelt személyes adatok köre

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja el, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

Bolti kiskereskedelmi, kivitelezési tevékenység (árajánlatadás, kiskereskedelmi értékesítés…) során a számlához szükséges, Számviteli Törvényben előírt jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően szükséges személyes adatok, különös tekintettel a név, cím, telefonszám, email, mely szükséges az esetleges kapcsolatfelvételhez.

Bankkártyás fizetés setén a bankkártya adatok, megfelelő biztonsági előírások betartása mellett.

A webes regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: - belépési név, - saját e-mail cím, - jelszó, - a felhasználó (cég)  nevét,  az ügyintéző nevét,  várost,  utcát,  házszámot,  irányítószámot,  telefonszámot,  adószámot.

A Weboldal adatbázisa az Ügyfél adatait tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

 

A weboldalon történő regisztrációval, a felhasználási feltételek elfogadásával Ügyfél kijelenti, hogy a Szolgáltató által részére megtekintésre ingyenesen felkínált anyagok tekintetében az anyag megismerésének szándékával ügyfélkapcsolatot létesít Szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben megjelölt számlázási, kapcsolattartási adatainak illetőleg a szolgáltatás használatához szükséges belépési jelszónak a Solar-d Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. Ezen rendelkezésre figyelemmel Szolgáltató a Regisztrált személyeket ügyfélként kezeli, az adatkezelés során az ügyfelekre vonatkozó rendelkezések betartásával.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 

 

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

 

Az adatkezelésre a www.solar-d.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő részére marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.

Az Adatkezelésre csak a Felhasználó vagy Ügyfél önkéntes hozzájárulása vagy jogszabály(ok) által elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetében kerül sor. A Solar-D Kft. Adatot csak a Felhasználó, illetve Ügyfél önkéntes megadásával kezel. A kezelt Adatokat - a hatóságok vagy más állami szervek részére elrendelt kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve - harmadik személynek csak a Felhasználó vagy Ügyfél előzetes engedélyével, vagy a jelen AT-ben foglalt esetekben továbbítja. Az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt az Internet Mall Hungary Kft. minden egyes adatkérés esetén megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége, továbbá azt is, hogy az adatkérés valamennyi kért adat vonatkozásában jogilag megalapozott-e.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

 

Ügyfél a www.solar-d.hu oldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk: - az Ügyféllel való kapcsolattartás, - hírleveleinken keresztül történő rendszeres szakmai tájékoztatás.

 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére szakmai hírlevél megküldésére szolgál.

Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben jutattatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a Felhasználók és az Ügyfelek Adatainak kezelésére, felhasználására, tárolására (a továbbiakban: ”Adatkezelés”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az Info tv. rendelkezései alapján hatálya nem terjed ki a jogi személy és egyéb, nem természetes személy jogalany Felhasználóval vagy Vásárlóval kapcsolatba hozható adatokra.

 

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti. 7

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az informatikai, ügyviteli rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő...) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Az ügyfél jogai

 

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím:

Solar-D Kft., 4033. Debrecen, Sámsoni út 84.

E-mail: info@solar-d.hu

Pálocska-Nagy Éva

ügyvezető

 

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Rendelkezések

 

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa.

 

A Solar-d Kft. a Felhasználók és a Vásárlók a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre vonatkozó Adatot, továbbá az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó, valamint a bűnügyi Adatot nem gyűjt és nem kezel.

 

Az Adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjog tiszteletben tartása érdekében a célunk az Adatkezelésre vonatkozó adatkezelési elvek és szabályok meghatározása.

A jelen Szabályzat a www.solar-d.hu Honlapon történő közzétételének napján, azaz 2018. május 16án lép hatályba.

Az Adatvédelmi és adatkezelési Sazbályzat rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak.

 

A Solár -D Kft. fenntartja magának a jogot az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat módosítására. A Solár -D Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatnak mindenkor tartalmaznia kell a hatálybalépésének napját. Valamennyi Felhasználó és Ügyfél elfogadja, hogy az Adatkezelésre az Adatkezelés napján hatályos Ászf és Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A Felhasználók, Ügyfelelek az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, Szerződés megkötéssel, kifejezett írásbeli tudomásul vétel nélkül is, tudomásul veszik és kifejezetten elfogadják a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit, egyben úgy nyilatkoznak, hogy az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot elolvasták, megértették és elfogadták.

 

Az adatkezelési elvek

Az Adatkezelés biztonsága:

A Solar-D Kft. az Adatokat bizalmasan kezeli és tiszteletben tartja a Felhasználók és az Ügyfelek információs önrendelkezési jogát. A Solar-d Kft. az Adatokat nem hozza nyilvánossága, és gondoskodik arról, hogy Adatok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. A Solar- D Kft Kft. megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és a jelen Szabályzatban kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Jogszabályokban foglaltak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelésre kizárólag a Solár-D Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői és céggel munkaviszonyban álló munkavállalói – vagy külön szerződéses kikötés esetén – megbízottja vagy (al)vállalkozója jogosult. Utóbbi két esetben mind a megbízási, mind a(z al)vállalkozási szerződésben a Solár-D Kft.-vel szerződő felet kötelezni kell a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartására, ezen rendelkezések megszegése esetén pedig a jogi következményekre.

 

Adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az Adatkezelésnek valamennyi adatkezelési esemény során meg kell felelnie e célnak. Csak olyan Adat kezelhető, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tarthat. A Solár-D Kft. által a Felhasználótól, illetve az Ügyféltől kért Adat az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges Adatok körét öleli fel. Az Adatkezelés célja, hogy az Solár-D Kft. a Felhasználók és az Ügyfelek irányában fennálló, jogszabályon vagy valamely Szerződésen alapuló jogait és kötelességeit gyakorolja, a Felhasználókat és az Ügyfeleket azonosítsa, egymástól megkülönböztesse, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek adatait statisztikai célokra és hirdetési tevékenysége során felhasználja, a Felhasználók, valamint az Ügyfelek részére reklámüzeneteket küldjön, továbbá ellenőrizze az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát.

A Solar-D Kft. bizonyos adatokat a Felhasználók, az Ügyfelek és a honlap védelmében használ fel. l és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Solar-D Kft. a Felhasználókról és az Ügyfelekről a jelen Szerződésben meghatározottakon kívül semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt.

A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap statisztikai célból rögzíti a Felhasználó és az Ügyfél IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint az Ügyfél és a Felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A jelen pontban foglalt Adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és 1 évig tárolja.

 

A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Felhasználók illetve az Ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a Felhasználó illetve Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. A süti a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A sütiket a Felhasználó illetve Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszik, hogy a Solar-D Kft. funkcionalitásuk alapján megkülönböztetve használhat konverziós sütiket (= conversional cookies), melyek lehetővé teszik az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (= tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé; vásárlási szokásokat követő sütiket (= remarketing cookies), amelyek alapján a Felhasználó / Ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap; analitikus sütiket (= analytical cookies), amelyek a Felhasználó / Ügyfél honlaphasználati szokásait követik; valamint nélkülözhetetlen sütiket (= inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot.

A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Solar-D Kft. az különböző szolgáltatások kódjait használhatja, melyek sütiket helyez(het)nek el a Felhasználó és az Ügyfél számítógépén. Az Solar-D Kft. így különösen, de nem kizárólagosan az alábbi szolgáltatások kódjait használja: a Google Adwords remarketing követő kódját, amelynek célja, hogy a Google Display hálózatba tartozó weboldalakon remarketing hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Facebook pixel kódját, amelynek célja, hogy Facebookon hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó és az Ügyfél számára; a Google Analytics kódját, amelynek célja, hogy a Honlappal kapcsolatos látogatottsági statisztikát gyűjtsön.

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap bizonyos tartalmai, funkciói, stb. csak regisztrált Felhasználók számára érhetők el.

A Felhasználó az Adatkezeléshez való Hozzájárulását a Felhasználással automatikusan megadja az Solar-D Kft., mint Adatkezelő részére. A regisztráció csak a Kötelező adatok megadásával lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha nem adja meg valamennyi Kötelező adatát, a regisztrációja sikertelen. A Kötelező adatok kezelésének a célja, hogy a Solar-D Kft. a megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és azokat teljesítse, a megrendelés ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. A jelen pontban foglaltakat megfelelően kell alkalmazni a Szerződést a Honlapon kívül történő, és a Solár-D Kft. -vel a Honlapon kívüli rendelések esetében.

 

A Felhasználónak és az Ügyfélnek lehetősége van Hírlevelekre történő feliratkozásra. A Hírlevelet elektronikusan e-mail formájában küldjük el. A Felhasználó és az Ügyfél a Hírlevélre történő feliratkozását követően a Solár-D Kft. a Hírlevelet mind e-mail, mind SMS formájában egyaránt jogosult kiküldeni. A Felhasználó és az Ügyfél az Adatkezeléshez való hozzájárulását a Hírlevélre történő feliratkozással adja meg. A feliratkozás során a Felhasználó a Solár-d Kft. által meghatározott Személyes adatait, illetve azok meghatározott körét adja meg. A Felhasználó a Hírlevelekre történő feliratkozás során megadott Adatait bármikor módosíthatja a holnapon. Hírlevélről az info@solar-d.hu -mail címre küldött e-maillel iratkozhat le.

 

 

Jogszabályi hivatkozások

 

A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült, különös tekintettel az Info tv., a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó. Bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Szerződés többi részének érvényességét nem érinti.

A Felhasználó illetve az Ügyfél tudomásul veszi, hogy esetleges adatkezelési panasza esetén a NAIH-hoz fordulhat (elérhetőségek: postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefon: 0036-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: www.naih.hu).