Nettó árakat mutat
Bruttó árakat mutat
OTTHON MELEGE 2017
Otthon melege program 2017

ZFR-KAZ/2017 pályázati feltételek:

Támogatható tevékenységek köre:
Jelen pályázati kiírással a kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás
csökkenést eredményező fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló
beruházások támogathatóak.

  Önállóan támogatható tevékenységek:
  - hőtermelő berendezés(ek) cseréje új kondenzációs gázkazánra;
  - hőtermelő berendezés(ek) cseréje új gázkonvektor(ok)ra;

  Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
  - meglévő fűtési rendszer hőleadóinak és/vagy csőhálózatának korszerűsítése
    szükség szerinti kialakítása;
    járulékos munkálatok (kéményátépítés/kialakítás, fűtési- és használati melegvíz
    ellátó rendszer átalakítás, vezérlés kialakítása);
  - energetikai tanúsítás/számítás, tervezési, engedélyeztetési és egyéb, átvétellel
    kapcsolatos szakhatósági költségek, a tulajdoni lap költsége.

Pályázattal elnyerhető támogatás:
A vissza nem térítendő támogatás mértéke miniszteri döntéssel kerül meghatározásra,
mely alapján a megítélt összeg a kifizethető támogatás felső határát képezi.
A támogatás formája vissza nem térítendő, az elszámolás elfogadását követő,
azaz utólagos finanszírozású támogatás, amely pályázatonként egy épületre/társasházi
lakásra igényelhető.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek
40%-a kazáncsere estén, 60%-a konvektorcsere esetén,
de maximum 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint.

FIGYELEM! Az elszámolható költségek nem haladhatják meg a fejlesztéssel elérhető
energia-megtakarításra vetített 350,- Ft/kWh/év fajlagos költséget. Amennyiben a költségek
meghaladják a fajlagos költségszintet, akkor a támogatás a fajlagos költséghatár alapján
meghatározott elszámolható költség alapján kerül meghatározásra.


A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül,
ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok
csatolásával kerül benyújtásra.Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül
és egyedi azonosító jelet kap.

Pályázatot benyújtani 2017. június 06. 8:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséiglehetséges.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFMhivatalos honlapján,
valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesz közzé apályázati kiírás felfüggesztésének,
lezárásának pontos idejéről. A közleményben megjelöltfelfüggesztés időpontjától számított 24 órán belül
lehetséges még a pályázatok benyújtása.Komplett ügyintézést vállalunk!

Érdeklődni:

Hétköznap 8-16 között!

Pálocska Árpád
06-30/854-9011

link:http://futeskorszerusites2017.nfsi.hu/files/palyazati_felhivas_170309.pdf